Dịch vụ: Vệ sĩ bảo vệ mục tiêu cố định

Dịch vụ: Bảo vệ mục tiêu cố định Là loại hình dịch vụ bảo vệ phổ thông nhất, tính chất của mục tiêu là không di chuyển gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện, nằm cố định trong phạm vi chủ quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng như : Nhà máy, xí nghiệp, kho

Dịch vụ: Vệ sĩ bảo vệ sự kiện

Dịch vụ: Bảo vệ yếu nhân Một trong những xu hướng mới của ngành công nghiệp bảo vệ tại Việt Nam là các dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân. Cùng sự phát triển của xã hội, nhu cầu được đảm bảo an ninh – an toàn và các giá trị văn hóa tinh thần của người dân ngày càng

Dịch vụ: Vệ sĩ bảo vệ sự kiện

Dịch vụ: Bảo vệ sự kiện Là loại hình dịch vụ cao cấp, nhằm đảm bảo an ninh trật tự mang tính sự kiện. Tính chất của dịch vụ này không bao gồm Bảo vệ tài sản, đặc điểm trong hoạt động dịch vụ an ninh gồm: Giữ gìn trật tự, chống gây rối, tấn công, phá hoại, đảm bảo an

Dịch vụ: Cung cấp vệ sĩ áp tải

Dịch vụ: Vệ sĩ áp tải Áp tải vận chuyển tiền, áp tải vận chuyển hàng hóa đặc biệt, hàng hóa có giá trị cao (không bao gồm các loại hàng Quốc cấm theo Luật pháp quy định). Dịch vụ “Áp tải tiền” vận chuyển các tài sản có giá trị và tiền mặt cho các Công ty, Trung tâm thương

Thuê Vệ Sĩ – Dịch Vụ Vệ Sĩ – Công Ty Vệ Sĩ – Công Ty Bảo Vệ